MicrosoftNET Framework  RUS 4.5.52213

MicrosoftNET Framework RUS 4.5.52213

MicrosoftNET Framework RUS – Shareware –

Tổng quan

MicrosoftNET Framework RUS là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi MicrosoftNET Framework RUS.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 283 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của MicrosoftNET Framework RUS là 4.5.52213, phát hành vào ngày 08/12/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/06/2011. Phiên bản phổ biến nhất là 4.5.52213, được sử dụng bởi 44 % trong tất cả các cài đặt.

MicrosoftNET Framework RUS đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

MicrosoftNET Framework RUS Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho MicrosoftNET Framework RUS!

Cài đặt

người sử dụng 283 UpdateStar có MicrosoftNET Framework RUS cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản